Pogoji poslovanja

 

Splošni pogoji Tetim d.o.o.


Izjava o sprejemljivosti

To spletno mesto je za vas pripravilo podjetje Tetim d.o.o. Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na spleni strani www.tetim.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe Tetim d.o.o ali družb, katerih vsebine so vključene v www.tetim.si.

Namen spletnega mesta je obveščanje in seznanjanje širše javnosti o aktivnostih in novostih podjetja Tetim d.o.o., z bogatimi in dolgoletnimi izkušnjami pri prodaji in montaži stavbnega pohištva, kot so notranja vrata, vhodna vrata, okna itd.

Z vstopom na to spletno mesto vsakdo, brez omejitev in zadržkov, sprejema ta pravna obvestila.

 

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na Tetim.si so informativne narave. Podjetje Tetim se bo trudilo za optimalno delovanje spletne strani www.tetim.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo Tetim.si na lastno odgovornost. Niti podjetje Tetim d.o.o., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi Tetim.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na Tetim.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Podjetje Tetim tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Podjetje Tetim ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe tetim.si. Podjetje Tetim se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Podjetje Tetim lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

 

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.tetim.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Pravtako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.tetim.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Podjetje Tetim ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z Tetim.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost podjetja Tetim za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko Podjetje Tetim kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh.

Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

 

Varstvo in obdelava osebnih podatkov

Uporabnik spletne strani www.tetim.si izrecno dovoljuje podjetju Tetim d.o.o. kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov, da vodi in obdeluje njegove osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov za namene, določene v nadaljevanju. Upravljavec zbirke zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s 24. členom navedenega zakona. Uporabnik spletne strani je prav tako seznanjen in dovoljuje samodejno oz. avtomatsko vpisovanje zbranih osebnih podatkov v elektronske obrazce na tej spletni strani.

 

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s podatki pridobljenimi iz prejetih povpraševanj

V Tetim d.o.o., sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Zato potrebujemo vašo privolitev, da lahko osebne podatke, ki smo jih pridobili z vašim oddanim povpraševanjem uporabljamo, hranimo in obdelujemo za določene namene. Vse informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v nadaljevanju.

Privolitve, ki se nanašajo na oddajo povpraševanja:

Z izpolnitvijo obrazca za oddajo povpraševanja podjetja Tetim d.o.o., se uporabnik strinja s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke. V tem primeru so to: Ime, Priimek, naslov, telefonska številka/fax ter e-naslov ter IP naslov naprave, s katere oddaja povpraševanje.

Ob prijavi se ima uporabnik možnost strinjati z uporabo osebnih podatkov v naslednje namene:

[1] Privolitev spletnih pogojev uporabe spletne dtrsni tetim.si ter prejemanja informacij in obvestil o aktualnih trendih, dogodkih, novih artiklih in drugih zanimivostih podjetja Tetim d.o.o.

 • izvedba naročila
 • statistična obdelava analitičnih podatkov pridobljenih iz piškotkov,
 • uporabo podatkov za pošiljanje rednih e-novic o aktualnih trendih in novicah podjetja Tetim d.o.o.
 • uporabo podatkov za občasno pošiljanje ostalih vsebin, kot so obvestila o dogodkih reklamna gradiva, revije in podobno
 • izvoz, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča pošiljanje teh novic
 • obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)

 

VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov

info@tetim.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:

 • Pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: posameznik ima pravico do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in da preveri njihovo zakonitost;
 • Pravica do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da Tetim d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi njegove netočne osebne podatke;
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da Tetim d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja;
 • Pravica do omejitve obdelave: posameznik ima pravico doseči, da Tetim d.o.o. omeji obdelavo osebnih podatkov, kadar oporeka točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe, ter v primerih, ko Tetim d.o.o. njegovih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo njegovih pravnih zahtevkov;
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: posameznik ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval Tetim d.o.o., v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter pravico da te podatke Tetim d.o.o. posreduje drugemu upravljavcu, kadar je do tehnično izvedljivo.
 • Pravica posameznika do ugovora: posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se le-ta izvaja zaradi zakonitih interesov, zaradi katerih si Tetim d.o.o. ali tretja oseba. Ravno tako ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se ti obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor je povezno s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se njegovi osebni podatki ne obdelujejo več.
 • Pravica do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

 

Postopek uveljavljanja pravic:

Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca na e-naslov info@tetim.si

Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Tetim d.o.o., sam ali s pomočjo pogodbenih partnerjev obdeluje in uporablja osebne podatke, posredovane preko vprašalnika, do preklica za naslednje namene obdelave in uporabe: izvedba naročila, statistična obdelava, pošiljanje ponudb, obvestil o novostih in/ ali ugodnostih, reklamnega gradiva in revij, vabila na dogodke in elektronskega anketiranja.

Podjetje Tetim avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Podjetje Tetim podatke o obiskanosti www.tetim.siuporablja za lastne potrebe.

Tetim d.o.o., sam ali s pomočjo pogodbenih partnerjev obdeluje in uporablja osebne podatke, posredovane preko vprašalnika, do preklica za naslednje namene obdelave in uporabe: izvedba naročila, statistična obdelava, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva in revij.Piškotki

Spletno mesto v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani "piškotek”.

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletne strani in omogoča analize o uporabnikovem obisku. V piškotku so osnovni podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki jo uporabnik obiskuje.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. Upravljavec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani.

Šteje se, da uporabnik ob brskanju po spletnem mestu podjetja tetim.si daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov.

Seznam piškotkov, ki jih uporablja spletna stran:

IME PIŠKOTKA, NAMEN in ČAS HRAMBE:

- PHPSESSID - Sistemski piškotek - do zaprtja brskalnika
- _ga - za potrebe analize uporabniške izkušnje - 2 leti
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-PHPSESSID – sistemski piškotek, nujen za pravilno delovanje spletne strani
-Piwik – anonimizirani podatki za potrebe analize uporabniške izkušnje+

Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam.

 

Kako odstraniti piškotke?

Če ne želite, da na vašo napravo shranjujemo piškotke, lahko nastavitve odstranite v nastavitvah vašega brskalnika, na način kot je opisano v spodnjih povezavah glede na tip brskalnika.

Podrobna navodila:


 

Hiperpovezave

Spletno mesto lahko vsebuje povezave na druga spletna mesta, ki so povsem neodvisna od tega spletnega mesta. Lastnik nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih mestih. Do takšnih spletnih mest dostopate na lastno odgovornost.

 

Objava sprememb

Vsaka sprememba pravnih obvestil bo objavljena na tej strani in na drugih ustreznih mestih.

 

Osebna izkaznica

 

TETIM d.o.o.

Tržaška c. 286 D
1000 Ljubljana

ID za ddv: SI 54109230
IBAN: SI56 0510 0801 2735 219 (ABANKA d.d.)
IBAN: SI56 6100 0001 0220 558 (DELAVSKA HRANILNICA d.d.)
Matična št.: 3473325000

 

 

 

© 2015, TeTim d.o.o., Vse pravice pridržane
Pogoji uporabe   /   Avtorji
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?